Via-via vernemen we dat de gemeente een eindelijk plan heeft voor het sluipverkeer door Bakkum

Bakkummerstraat: paaltjes gevaarlijk als snelheidsremmer en weinig effectief

Unknown
Het plan is om met snelheidsremmende paaltjes wegversmallingen in de Bakkummerstraat te krijgen. De Fietsersbond vindt het onveilig, de gemeente noemt het ‘straatjuweeltjes’.

In een eerder bericht schreven we over een kans voor een verkeersluw Bakkum, wat volgens ons een adequaat antwoord is op de klacht mensen ronde de Bakkummerstraat. En een stille klacht van fietsers die de Bakkummerstraat mijden. We deelden dit plan afgelopen week met het projectteam. Een kans voor een autoluwer Bakkum.

Toen wij ons plan met Bakkummers deelden, vernamen we dat de gemeente andere plannen heeft. De gemeente wil paaltjes plaatsen om de snelheid uit het autoverkeer te halen. De Fietsersbond is daar ontstemt over, want ziet dit als een gevaar voor fietsers en voorziet fietsongevallen door deze maatregel.

Daarbij tekent de Fietsersbond aan dat de Bakkummerstraat ongeveer een jaar geleden met het Fietsbeleidsplan door de gemeente is aangewezen als een van de hoofdfietsroutes in de gemeente. Daarbij past deze paaltjes-aanpak van de gemeente niet.

We hebben hierover binnenkort contact met de gemeente.

(vervolg onder kaartje)

Paaltjes Bakkummerstraat

We zochten ook naar wat meer achtergrond over dist onderwerp.
1) Wat adviseert het Landelijk Bureau van de fietsersbond?
2) Wat schrijft CROW hierover
3) Welke ervaringen zijn hiermee opgedaan in naburige gemeentes?

Advies van het Landelijk Bureau van de Fietsersbond.
We legden de situatie en de plannen in de Bakkummerstraat voor aan de expert bij het Landelijk Bureau van de Fietsersbond.
Het landelijk bureau ontraadt het gebruik van paaltjes om de snelheid van het verkeer te remmen in een straat zoals de Bakkummerstraat.
Het helpt niet of weinig en levert veel gevaar op voor fietsers. De gevaren voor fietsers:
a) De fiets raakt er door in het nauw:
Chicane-effect: gevaar door onverwachte bewegingen van tegemoetkomende auto’s
En als er geen ‘achterommetje’ is, wordt je belaagd, of afgesneden door de auto.

b) De paaltjes leiden tot eenzijdige fietsongevallen
Sowieso het gevaar van het obstakel middenos de hoofdfietsroute, bovendien is er een krap ‘achterommetje
c) Het strooien in de winter wordt bemoeilijkt.

Wat schrijft het CROW?
In de ASVV (‘Aanbevelingen voor Stedelijke Verkeer Voorzieningen’) lezen we bijvoorbeeld (11.2.36) dat wegversmallingen (zoals met paaltjes) bij minder dan 4000 motorvoertuigen per etmaal (zoals in de Bakkummerstraat) nauwelijks een snelheidsremmen effect hebben. Bovendien waarschuwt de CROW voor het klemrijden van fietsers.
Ook het ‘Keuzeschema palen op fietspaden’ (2014) besteedt aandacht aan paaltjes als snelheidsremmer, of zo’n doorsteek achter een straatjuweeltje. En schrijft: “De algemene aanbeveling is om sowieso terughoudend te zijn met aparte fietsdoodsteken met snelheidsremmers. Een fietsvriendelijke drempel over de volle breedte is een robuuster oplossing.

Wat schreven de afdelingen rond Castricum?
De omringende afdelingen prezen zich gelukkig dat ze niet geconfronteerd werden met verkeersjuweeltjes als snelheidsremmer. Alleen vanuit de IJmond kregen we een uitgebreider bericht. Dit is hun bericht:

“Beverwijk/Heemskerk
Het recente “experiment” op de Doorfietsroute naar Castricum waar dit een poging was om het aantal doorgaande auto’s (8.000 per werkdag etmaal) naar beneden te brengen, is niet geslaagd. Automobilisten laten zich niet ontmoedigen en blijven via deze route rijden. Fietsers waren de dupe en werden regelmatig klemgereden, maar nog erger hun doorgang werd geblokkeerd door auto’s die voor de wegversmalling hun beurt afwachten. Fietsers weken vervolgens uit naar het trottoir om de blokkades te passeren. Ook snelle passeermanouvres door auto’s daar kwam de fietser in gevaar. Ikzelf ben een keer bijna achteropgereden dat een auto na het obstakel weer naar rechts dacht te gaan terwijl ik daar fietste.
Bijzonder is dat hoewel in de CROW richtlijnen deze negatieve effecten reeds genoemd worden, politici maar blijven experimenteren om maar geen harde maatregelen te moeten nemen.

Er lijkt nu na meer dan 5 jaar modderen, politiek bij beide gemeenten voldoende draagvlak te zijn om de knoop echt door te hakken en een harde knip voor het autoverkeer aan te brengen. Dit vereist een verkeersbesluit en zeker is dat er bezwaren komen en zal het eerst nog in de bezwarencommissie komen. Of de politiek zijn rug recht houdt, is de vraag.”

Categorieën