Obstakels een slecht idee als remedie tegen sluipverkeer door Bakkum

Bakkummerstraat: paaltjes of chicanes gevaarlijk en toch weinig effectief als snelheidsremmer of tegen sluipverkeer

Unknown
Het plan is om met snelheidsremmende paaltjes wegversmallingen in de Bakkummerstraat te krijgen. De Fietsersbond vindt het onveilig, de gemeente noemt het ‘straatjuweeltjes’.

Er gaat teveel sluipverkeer door Bakkum. De Bakkummerstraat wordt door die drukte door veel fietsers zelfs gemeden. Terwijl die straat een jaar geleden met het Fietsbeleidsplan door de gemeente is aangewezen als dè hoofdfietsroute door Bakkum. En op een hoofdfietsroute is veiligheid en fietsdoorstroming extra belangrijk. Dan zijn paaltjes of chicanes zéker uit den boze, vooral niet in combinatie met druk of haastig autoverkeer.

Nu hoorden we dat de gemeente plannen heeft voor juist deze oplossing. Er is zelfs al nagedacht over de locatie van de paaltjes (zie kaartje).

(vervolg onder kaartje)

Paaltjes Bakkummerstraat

Omdat de gemeente er serieus over denkt, zetten we op een rijtje wat we over dit onderwerp vonden:
1) Wat adviseert het Landelijk Bureau van de fietsersbond?
2) Wat schrijft CROW hierover
3) Wat zijn de ervaringen hiermee in een naburige gemeente? – geëxperimenteer in gemeente Beverwijk.

Advies van het Landelijk Bureau van de Fietsersbond.
We legden de plannen in de Bakkummerstraat voor aan de expert van het Landelijk Bureau van de Fietsersbond.Die expert is daar duidelijk in ‘paaltjes, of chicanes? Niet doen’. Het helpt niet of weinig en levert veel gevaar op voor fietsers. De gevaren voor fietsers:
a) De fietser raakt er door in het nauw:
Chicane-effect: gevaar door bewegingen van tegemoetkomende auto’s rond de obstakels
En als er voor de fietser geen ‘achterommetje’ langs het obstakel is, wordt de fietser belaagd, of afgesneden door de meerijdende auto.

b) De paaltjes leiden tot eenzijdige fietsongevallen
Sowieso het gevaar van het obstakel middenos de hoofdfietsroute, bovendien zorgt het ‘achterommetje’ voor een versmalling van de fietstraject
c) Het strooien in de winter wordt bemoeilijkt.

Wat schrijft het CROW?
In de ASVV (‘Aanbevelingen voor Stedelijke Verkeer Voorzieningen’) lezen we bijvoorbeeld (11.2.36) dat wegversmallingen (zoals met paaltjes) bij minder dan 4000 motorvoertuigen per etmaal (zoals in de Bakkummerstraat) nauwelijks een snelheidsremmen effect hebben. Bovendien waarschuwt de CROW voor het klemrijden van fietsers.
Ook het ‘Keuzeschema palen op fietspaden’ (2014) besteedt aandacht aan paaltjes als snelheidsremmer, of zo’n doorsteek achter een straatjuweeltje. En schrijft: “De algemene aanbeveling is om sowieso terughoudend te zijn met aparte fietsdoodsteken met snelheidsremmers. Een fietsvriendelijke drempel over de volle breedte is een robuuster oplossing.

Wat schreven de afdelingen rond Castricum?
De omringende afdelingen prezen zich gelukkig dat ze niet geconfronteerd werden met verkeersjuweeltjes als snelheidsremmer. Alleen vanuit de IJmond kregen we een uitgebreider bericht. Dit is hun bericht:

“Beverwijk/Heemskerk
Het recente “experiment” op de Doorfietsroute naar Castricum waar dit een poging was om het aantal doorgaande auto’s (8.000 per werkdag etmaal) naar beneden te brengen, is niet geslaagd. Automobilisten laten zich niet ontmoedigen en blijven via deze route rijden. Fietsers waren de dupe en werden regelmatig klemgereden, maar nog erger hun doorgang werd geblokkeerd door auto’s die voor de wegversmalling hun beurt afwachten. Fietsers weken vervolgens uit naar het trottoir om de blokkades te passeren. Ook snelle passeermanouvres door auto’s daar kwam de fietser in gevaar. Ikzelf ben een keer bijna achteropgereden dat een auto na het obstakel weer naar rechts dacht te gaan terwijl ik daar fietste.
Bijzonder is dat hoewel in de CROW richtlijnen deze negatieve effecten reeds genoemd worden, politici maar blijven experimenteren om maar geen harde maatregelen te moeten nemen.

Er lijkt nu na meer dan 5 jaar modderen, politiek bij beide gemeenten voldoende draagvlak te zijn om de knoop echt door te hakken en een harde knip voor het autoverkeer aan te brengen. Dit vereist een verkeersbesluit en zeker is dat er bezwaren komen en zal het eerst nog in de bezwarencommissie komen. Of de politiek zijn rug recht houdt, is de vraag.”

Gemeente Beverwijk experimenteert met versmallingen en kiest nu voor een knip
Het ‘experiment’ in Beverwijk krijgt in die gemeente aandacht op de website van die gemeente. Na een experiment met wegversmallingen wordt nu toch maar voor een knip gekozen. In het rapport stelde het adviesbureau GoudAppel twee mogelijkheden voor:
A: Breng een knip aan voor het autoverkeer;
B: Laat de weg open voor autoverkeer en voer een campagne om doorgaand verkeer te verminderen en de verkeersveiligheid te verhogen (gedragsbeïnvloeding), in combinatie met maatregelen.De gemeente kiest nu voor een knip.
lees meer op de website van de gemeente Beverwijk.

[Dit bericht is op 8 juli ge-update: bericht over gemeente Beverwijk en enige tekstuele aanpassingen]

Categorieën