Fietsersbond pleit voor gesloten verharding op hoofdfietsroutes

PWN verslechtert fietspaden

IMG_4786
In Castricum heet het Van Speyklaan, verderop in het Egmondse deel van het duingebied gaat het tracé over in de Staringweg.

Achteruitgang fietspaden op PWN-gebied

Een prachtige fietsverbinding met Egmond begint in Bakkum vanaf de Zeeweg bij de IJsbaan- en gaat via de duinen over van Speyklaan en verderop de Staringweg naar het noorden. In Castricum is het een klinkerpad, maar verderop fiets je op asfalt. Nu hebben we gemerkt dat wegbeheerder PWN ook het asfalt op de Staringweg gaat vervangen door klinkers. Die ‘verklinkering’ is PWN-beleid. Het past beter in het natuurgebied, maar is duidelijk een verslechtering voor fietsers. De Fietsersbond vindt dat een slechte zaak.

Een gesloten wegdek biedt het comfort wat doorgaande fietsers nodig hebben, klinkers niet. Wij hebben PWN erop gewezen  dat wel degelijk een fietsvriendelijk compromis mogelijk is, zonder nadelige consequenties voor de natuur. Bijvoorbeeld gekoppelde betonelementen. Bovendien zijn er voor PWN op het ‘provinciaal fietsnetwerk’, zoals de Staringweg,  subsidiemogelijkheden– mits fietspaden substantieel verbeterd worden. Wat met deze ‘verklinkering’ niet het geval is.

Lees meer over de afweging tussen asfalt, klinkers en betonplaten via deze link.

Vooral de trajecten op de formeel vastgestelde gemeentelijke- en provinciale fietsnetwerken hebben een gesloten verharding nodig. Een ander traject op die netwerken ligt westelijk van de Staringweg: de Van Oldenborghweg. Dat pad (voorheen de LF1) is zelfs onderdeel van de Europese Noordzee Kustroute (EuroVelo 12)!

De Europese Kustroute

Het Noord-Hollandse tracé van die Kustroute werd onlangs door de Fietsersbond geëvalueerd. Onderzoeker Reijnoud de Haan (Fietsersbond Bergen): “De PWN heeft de Kustroute opgeknapt voor zover er ook auto’s overheen rijden; daar waar fietsers rijden [maar ook scootmobielen, duo-fietsers e rolschaatsers) steken de klinkers omhoog. De opmerking, dat schades zo snel mogelijk opgelost worden, is aantoonbaar onjuist.”

Gemiste kans Castricums Fietsnetwerk

De genoemde fietstrajecten parallel aan de kust zijn ook onderdeel van het fietsnetwerk van gemeente Castricum (link) waarin zijn ze aangeduid als recreatieve routes.

In dat netwerk heeft de gemeente alleen de zeeweg aangemerkt als hoofdfietsroute, terwijl het raadzaam zou zijn ook parallelle routes richting andere strandopgangen als hoofdroute te kenmerken. Zeker gezien de ervaringen van afgelopen zomer, waarbij Castricum aan Zee overbelast was met extreem veel fietsen.

IMG_4770
De klinkers liggen klaar langs de Staringweg.
Eurovelo12
EuroVelo 12 – Noordzee Kustroute

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *