Brede steun voor toevoegen van serieus meenemen gelijkvloerse variant

Verkeersplan: Brief aan het gemeentebestuur

De gemeente houdt het voorstel om ook een gelijkvloerse oplossing te onderzoeken buiten het onderzoek. Daardoor zou die optie ook buiten het besluitproces vallen. Daarom heeft de fietsersbond samen met enige anderen een brief opgesteld die het gemeentebestuur vraagt om ook de gelijkvloerse optie serieus mee te nemen in het onderzoek.
Binnen een paar dagen vonden we 13 organisaties die de brief mede wilden ondertekenen.
Merk op dat de steun breed is: tegenstanders zowel Westroute als Zuidoostroute, natuurorganisaties, Rover NHN en meer.

De initiatiefnemers van de brief:

Alex van der Leest — Fietsersbond Castricum
Evert Hofland — Overleggroep Zanderij Verkeersluw
Bob van Leeuwen/ Jelle Jan Klinkert — Comité Westroute Nee!

Categorieën

Alex van der Leest

Secretaris Fietsersbond Castricum