Vanaf 13 april tot (tenminste) einde jaar de perrontunnel vanaf Stationsweg dicht. Impact en maatregelen.

Stationsverbouwing binnenkort in nieuwe fase

DSC0940
Beeld-auteur: Alex van der Leest

Fietsersbond was aanwezig  bij de inloopavond op woensdag 11 maart. Daarin werden plannen gepresenteerd voor het vervolg van de stationsverbouwing. Binnenkort is er een draai: perrontunnel Westerpleinzijde gaat open en de tunnel is vanaf de Stationswegzijde ingaande 13 april afgesloten. Hinder voor fietsers en voetgangers. De bond let goed op de impact en maatregelen.

Situatieschets.

De rest van het jaar kunnen reizigers het perron alleen bereiken via overgang Kramersweg/Mient en tunnel Westerplein. Momenteel zijn er ongeveer 600 fietsplekken op Westerplein, ongeveer 1000 aan Stationsweg-Noordzijde en 1200 aan de Stationsweg zuidzijde (waarvan ong. 400 bewaakt). Onlangs zijn 400 weeffietsen door de gemeente verwijderd.Westerplein en Stationsweg staat nu vaak overvol met fietsen, zuidzijde is veelal 70/80% gevuld.

Belangrijkste maatregelen vanaf april tbv ordelijk verloop

Stationsweg/Mientzijde

30 km zone instellen, met stopverbod (verbod K&R aan de Mient). Extra verkeersregelaars tijdens de (avond) spits bij overweg Kramersweg.

Westerplein

Extra fietsparkeerplekken rond de perrontunnel en op het Westerplein. K&R-lus op de P&R voor het Huis van Hilde. Stremming autoverkeer

Discussiepunten

Fietsersbond is  geen voorstander van zebrapaden voor het stationsgebouw (voorstel van de gemeente). Fietsersbond stelt wel een extra zebra voor aan de Mient bij de overweg Kramersweg en extra accentuering (net als bij de DuinenBoschweg/Zanderijweg) op de Kramersweg bij de overweg.

Fietsersbond is tegen de voorgesteld extra bushaltes aan de Mient rond overgang Kramersweg/Mient. Onnodig en onveilig.

Discussie met ProRail

De fietsersbond vroeg waarom er geen brug naar het perron komt voor de stallers aan de zuidkant (bewaakt & dakstalling). ProRail noemde de hoge kosten (€700.000, zo kreeg de bond te horen). Ook werd gesproken over het monumentale karakter van de overkapping, maar als je goed kijkt, kan dat goed naast de overkapping op het perron landen.

De Fietsersbond vroeg waarom er geen extra perronopgang aan de Zuidzijde komt. “Dat wordt net zo gevaarlijk als aan de noordzijde [Kramersweg]. met het risico van opsluiten. Bovendien kunnen stallers van daaruit ook naar de perronopgang bij de Kramersweg wandelen.”

(Merk op dat eventuele stallers aan de zuidzijde -dakstalling, of bewaakt- als alternatief via overweg Beverwijkerstraatweg en de P&R + K&R kunnen wandelen. Bovendien zullen langs die route wellicht o.a. extra fietsers gaan van naar de uitgebreide stalling op het Westerplein.)

Fietsshop definitief weg

NS liet weten dat de fietsshop definitief niet terugkomt. “Niet nodig, want de stalling is volledig automatisch.” Opmerkelijk, want tijdens raadsinfo avonden was destijds wel beloofd dat de shop zou blijven. De fietsshophouder mopperde een jaar geleden nog in de pers  “De NS is me aan het wegpesten.” Dat betekent geen fiets(reparatie)service en dat in de zomer alleen OV-fietsen beschikbaar zijn op het station.

Hieronder de planning. Bedenk dat de eerste fase van 7 maanden 5 maanden uitliep. Wederom kreeg de Fietsersbond de absolute verzekering dat het werk niet gaat uitlopen. Meer details op de website van de gemeente (zie link).

 

 

 

Planning Station
Station

Categorieën