De gemeente luistert naar de burgers via een enquête

Meedenken over de toekomst van de gemeente

_DSC1514

Gaan we Castricum leefbaarder maken, of laten wij alles maar gebeuren? Welke ruimtelijke ontwikkelingen juichen we toe en welke willen we niet? Hoe gaan we om met mobiliteit? De gemeente heeft de wettelijke plicht een omgevingsvisie op te stellen. Dit is de basis voor het wel of niet toestaan van ruimtelijke ontwikkelingen in onze gemeente. Burgers kunnen meepraten over de toekomst van Castricum.  

Daartoe kan uiterlijk 27 maart de digitale enquête   op  www.ikdenkmeeovercastricum.nl. worden ingevuld. De Fietsersbond spoort alle betrokken fietsers aan om deze enquête in te vullen. Laat uw stem horen.

Wel lijkt de vraagstelling over mobiliteit enigszins sturend te zijn opgesteld en vanuit een beperkte visie; de Fietsersbond heeft hieronder een paar opmerkingen over de vragenlijst.

Vooraf aan de enquête waren er al participatiebijeenkomsten in Castricum, Limmen en Akersloot.  In een bomvolle Castricumse raadzaal deed de Fietsersbond daar ook aan mee. Opvallende uitkomst was dat aanwezigen wat betreft mobiliteit massaal kozen voor een gemeente van fietsers en voetgangers, met auto’s te gast. Deze gedecideerde keuze verraste verschillende ambtenaren; ook de Fietsersbond was verrast, maar ook verheugd. Er werd zelfs zomaar over betaald parkeren gediscussieerd – een taboe in ons dorp. Echter, een transferium waarbij auto’s helemáál buiten het dorp worden gehouden, ging iedereen te ver. Wel kreeg het ontmoedigen van autogebruik binnen het dorp veel bijval.

In de enquêtevragen is die tegenstelling fietser/voetganger vs. auto niet echt terug te vinden. Wel zien we de vraag ‘De gemeente stimuleert het gebruik van fiets, openbaar vervoer en deelauto’s’ – een inkopper. Dat kan tot de juiste keuzes leiden voor bijvoorbeeld een beter fietsnetwerk en overal voldoende en kwalitatief goede fietsparkeerplekken. Mits er voldoende geld voor is.

Voorts lijkt het bij de vraagstelling wel of een fietsnetwerk zich beperkt tot goede veilige verbindingen via fietspaden – nee, het gaat om alle wegen en paden waar gefietst wordt. Ook lijkt het er in de vraagstelling op dat doorstroming en bereikbaarheid begrippen zijn die alleen bij auto’s horen – nee, wij vinden fietsdoorstroming en fietsbereikbaarheid belangrijker – daarbij worden fietsers vaak gehinderd door autoverkeer. En dan is er de enquêtevraag ‘aanleg van fietspaden mag wel/niet ten koste gaan van het buitengebied’ – een vraag die alleen voor fietspaden gesteld wordt, niet voor andere wegen.

Ook is er de vraag: ‘In alle kernen is de veiligheid voor alle weggebruikers goed geregeld’. Dat hangt natuurlijk van het type weggebruiker af. De Fietsersbond vindt dat het veilig moet zijn voor fietsers van 8 – 88 jaar.

Beste fietsvriend, beste fietsvriendin vul die enquête in!

DSC0919
Beeld-auteur: Alex van der Leest

Categorieën

Alex van der Leest

Secretaris Fietsersbond Castricum