Fiets- en voetgangers veiligheid hoort onderdeel te zijn van een verkeersonderzoek Zanderij Zuid

De toekomst van Zanderij Zuid

Zanderij Zuid
Beeld-auteur: Foto: Kaarten Apple

Verkeersonderzoek incompleet

Donderdagavond 13 feb bespreekt de raadscommissie de plannen voor Zanderij Zuid. Bij de stukken zit ook een verkeersonderzoek (in deze link een doorzoekbare(!!) pdf van het document) In dat onderzoek wordt het woord ‘veilig’ niet genoemd en wordt geen aandacht besteed aan fietsverkeer. Het gaat over autoparkerenen en de doorstroming van autoverkeer.

De Fietsersbond ziet dat als een gemis, want er lopen (regionale) hoofdfietsroutes door dit gebied en veilig bereikbare fietsparkeerplaatsen bij het station is essentieel. Daarbij dient vermeld dat fietsparkeren op het Westerplein al jaren te krap is (het staat sinds 2016 op de provinciale knelpuntenlijst). Bovendien  is het voor fietsverkeer minder veilig op Puikman en Kramersweg – een fietsknelpunt. De fietsersbond pleit ervoor dat autoluw te maken. Bovendien is dit gebied in beeld voor een mogelijk tracé voor een provinciale doorfietsroute.

Kortom problemen en mogelijke ontwikkelingen die in een verkeersonderzoek Zanderij Zuid niet kunnen ontbreken. Bedenk daarbij dat eventuele maatregelen waarschijnlijk ruimte nodig hebben.

Tot slot: de Fietsersbond is er voorstander van dat sluipverkeer zoveel mogelijk van Kramersweg/Puikman wordt geweerd: een autoluwe Puikman. De huidige drukte en inrichting zorgt voor teveel onveiligheid en bederft het fietsplezier.

 

 

In te spreken tekst (raadscommissie 13 februari 2020)

Geachte commissieleden en wethouder,

Dank u dat ik toch kan inspreken. Aanleiding is het rapport van de verkeerskundige onderzoeken.  Gelukkig zien we daarin aandacht om het sluipverkeer te weren, want daarvan is de Fietsersbond zeker een voorstander. Maar we missen wel wat. Het woord ‘veilig’ komt niet eens in het rapport voor en er wordt geen aandacht besteed aan het fietsverkeer…

U moet deze zaken niet onderschatten.

Er lopen doorgaande (regionale) hoofdfietsroutes door dit gebied (ook genoemd in het concept fietsbeleidsplan, maar totaal niet terug te vinden in deze Zanderij plannen) en essentieel is dat fietsparkeerplaatsen bij het station veilig en comfortabel te bereiken zijn.

Daarbij dient vermeld dat fietsparkeren op het Westerplein al jaren te krap is (het staat daarom sinds 2016 op de provinciale knelpuntenlijst).

Bovendien staan Kramersweg/Puikman als wegvak op de Castricumse knelpuntenlijst. Een autoluwe Puikman/Kramersweg is gewoon een noodzaak voor fietsveiligheid en fietscomfort, maar ook het wegprofiel kan beter.

En dan is er nog wat. Dit gebied is in beeld voor een mogelijk tracé voor een provinciale doorfietsroute; zoiets vraagt ruimte, maar met uw bouwplannen is die er niet meer. De volgorde moet zijn: regel eerst het fietsverkeer, dan het autoverkeer en ga dan pas bouwen.

Ruimte voor de fiets. Het gaat om veiligheid, comfort, goede verbindingen en zelfs een beter milieu.

De volgorde moet zijn: ontwerp eerst voor het fietsverkeer, dan voor het autoverkeer en werk dan pas de  bouwplannen uit

Dank u voor uw aandacht.

 

 

Categorieën