Aansluiting A9: auto’s vooruit, fietsers achteruit

Heiloo krijgt een aansluiting op de A9 zodat het dorp makkelijker bereikbaar is voor auto’s. Een investering van meer dan 33 miljoen. Druk hierop voor een animatie van het plan door provincie NH. Beter voor auto’s, maar niet voor fietsers. Betere verbindingen voor auto’s, maar slechtere verbindingen voor fietsers. Wat is precies de impact op het fietsverkeer tussen de gemeentes Heiloo en Castricum? Onze opmerkingen.

1. Kruispunt Kennemerstraatweg/Lagelaan

De A9 afslag sluit aan de westzijde aan op de N203 (in Limmen: ‘Rijksweg’). Dit kruispunt krijgt verkeerslichten. Dat maakt het voor de N203 (Kennemerstraatweg/Rijksweg) vijf op een rij (Zeeweg, Kerkweg, Maatlat, en gepland: Visweg, Lagelaan). En dat over een traject van slechts 2,6 km. Veel onnodige wachttijd voor fietsers (een groene golf voor auto’s, als die al mogelijk is, helpt daarbij niet).

En dit betreft een belangrijke fietsroute tussen Castricum/Limmen/Uitgeest en Alkmaar/Heerhugowaard; bovendien is dit traject door de Provincie, door MIRT-NoWa als één van de twee regionale noord-zuid routes aangewezen (snelfietsroute?).

Liever geen verkeerslichten, maar een rotonde? Immers, een paar honderd meter van dit kruispunt, op de kruising Visweg in Limmen, pleitte Fietsersbond Castricum voor een rotonde (samen met ouderenbonden, omwonenden en gesteund door experts, de SWOV veiligheid visie en zelfs twee rapporten van Goudappel Coffeng). Wegens veiligheid en onnodige vertraging voor fietsers –  lees meer in ons dossier Visweg.

Dat ligt hier iets anders. Want dit is een verbinding met een snelweg, met 2×2 rijstroken, zodat een Turborotonde (net als ‘ons’  kruispunt Zeeweg/Soomerwegh) voor de hand ligt. Dat levert extra onveiligheid op voor de fiets, vooral wegens een afdekrisico en onzekerheid of auto’s wel of niet afslaan (Bekijk de filmpjes van Julianasiuis in Gouda). We begrijpen de keuze voor een VRI.

Maar deze keuze laat wel zien dat fietsverkeer op de tweede plaats staat, alles draait om de auto. Wij steunen dan ook het voorstel van onze noordelijke Fietsersbond collega’s:

Fietsersbond Heiloo/Alkmaar hebben (vergeefs) gepleit voor een fietstunnel voor het Noord/Zuid fiets-verkeer. Afgewezen wegens zuinigheid. De overheid is zuinig met geld uitgeven voor de fietsers.

Dat is een veilige oplossing voor fietsers én beter voor de doorstroming van het autoverkeer!

Als men dat echt wil, kan zoiets voor minder dan 10% van het projectbudget worden gerealiseerd. Of – leve de zuinigheid – goedkoper: een fietsbrug. Wij noemen dit bezuinigen ten koste van de fietsers.

Kruispunt Lagelaan/Kennemerstraatweg – accent: oost-west fietsverkeer (uit animatie van het project, provincie NL);  traject noord/zuid fietsverkeer onveranderd langs de vrijliggende fietspaden.

2. Kruispunt Oosterzijweg

Halverwege de A9 en de N203 is het kruispunt Oosterzijweg. Ook hier vormt de verkeersstroom met de A9 een nieuw obstakel voor de fietsers. Oosterzijweg is momenteel een redelijk drukke fietsroute en in de toekomst wellicht drukker, als alternatief voor alle stoplichten langs de Kennemerstraatweg/Rijksweg.

Hier is door het A9-project gekozen voor een een turborotonde – daarover las u meer in het vorige punt.

Voor fietsers langs de Oosterzijweg is er op de kruising een breed middeneiland, en ook is het een goede zaak voor de fietsveiligheid dat sluipverkeer wordt tegengegaan.

Ook hier is gepleit voor een fietstunnel. Ook hier afgewezen wegens zuinigheid.

 

Kruispunt Lagelaan/Oosterzijweg – accent: oost-west fietsverkeer (uit animatie van het project, provincie NL).
Een Turborotonde, bekend bij alle Castricummers: Zeeweg/Soomerwegh. (…het telefonerende meisje op de foto kreeg warempel voorrang van die auto)

3. Oversteek Boekelermeerweg/Kanaalweg

Hier is druk autoverkeer, en wellicht meer autoverkeer met de Heiloo aansluiting van de A9. Langs de Boekelermeerweg is druk fietsverkeer tussen Akersloot/Uitgeest en Alkmaar/Heerhugowaard; bovendien is dit traject door MIRT-NoWa als een van de twee regionale noord-zuid routes aangewezen (snelfietsroute?). De fietsoversteek is onlangs verbeterd, maar moet veiliger, minimaal verwacht je hier een middeneiland.

Kruising solitair fietspad, Boekelermeerweg/Kanaalweg

4. Parallelproject: Fietsbrug A9

Er is parallel aan het project ‘aansluiting A9’ een afspraak gemaakt tussen Castricum, Heiloo en provincie Noord Holland om een Fietsbrug te realiseren over de A9, ter hoogte van de Lagelaan. Dit is bedoeld voor recreatief fietsverkeer.

Het steekt Fietsersbond Castricum, dat tegelijkertijd met dit ‘parallel-project’, het fietsknelpunt van de smalle brug over de A9 tussen Castricum en Akersloot (Akersloterbrug, Startingerweg) door de provincie & gemeente is geschrapt. Ofwel: aanpak van een knelpunt laat men vallen voor de eigen inwoners en elders wordt voor iets vergelijkbaars wel geld uitgegeven voor toeristen – ondanks verzet natuurbeschermers. Opmerkelijke keuzes van de overheid.

 

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *