Reactie op Verkeersplan Kleibroek

Druk hierop voor de PDF van de definitieve ontwerptekening Kleibroek

Reactie Fietsersbond op het Verkeersplan Kleibroek & Rotonde (22 juli 2017)

(Met reactie van de projectleider gemeente, 25 juli 2017)

Fietsersbond Castricum had al eerder uitgebreid op een ontwerp gereageerd (26 april). Wij werden 17 juli verrast door een definitief ontwerp. De gemeente geeft gelegenheid op details van de ontwerptekening te reageren. 

Er was veel gedoe over de eerste versie van het verkeersplan. De onenigheid ging vooral over het onbelemmerd rondrijden en parkeren van auto’s. Goede reden voor ons om er nog eens rond te fietsen, rond te kijken en mensen te consulteren over het nieuwe ontwerp. We vergelijken de tekening met de bestaande situatie en gaan ervan uit dat de details van de tekening zijn zoals bedoeld. Lees onze opmerkingen hieronder, veertien punten.

 1. Algemeen

Het valt op, dat het westelijke fietspad 3,5 meter breed is en het zuidelijke fietspad 2,4 m. De smalle zijde hadden we liever breder gehad, maar dit is acceptabel. Er was geen ruimte om dit anders te doen vernamen we van de gemeente (wegens de bomen, nemen we aan).

[Gemeente]: Spreekt voor zich.

[Gemeente, aanvulling 4 augustus]: het fietspad aan de westzijde wordt 3,0 m1 breed (dit was inderdaad wat verwarrend, Unihorn had 1 x de maat 3,50 m1 aangegeven daar waar het wat breder uitdijde t.h.v een aansluitend fietspad (nabij rotonde Oranjelaan). Rotonde

 • Haaientanden rondom ook voor de fietspaden. Ze ontbreken op de tekening.
 • Fietspad rondom te smal (2,40m?); graag verbreden naar 3,50 m. Zo te zien is er ruimte genoeg
 • Fietsers mogen de Burg Lommenstraat in (1) de bocht is te scherp (2) de straat versmald richting rotonde, is er genoeg ruimte voor inrijdende fietsers – ook als ze een vrachtwagen tegen komen? Eenrichtingverkeer bord krijgt een onderbord [uitgezonderd fietsers], nemen we aan.

[Gemeente]:
De haaientanden komen wel op de uitvoeringstekeningen te staan;
Het fietspad rond de rotonde is 2,4 m1 breed, is afdoende;
De bocht heeft R= 3m1, is afdoende. Zie ook punt 7;
De wegbreedte wordt 4 m1, is afdoende;
Het eenrichtingsverkeerbord krijgt inderdaad onderbord m.u.v. fietsers

 1. In-/uitritconstructies zijwegen

Op de tekening is niet te zien dat uitrijdend (auto)verkeer daadwerkelijk via een uitrit constructie op het fietspad uitkomt; wat zou betekenen, dat rechts voorrang heeft. Graag aanpassen, zodat fietsers op de fietspaden altijd voorrang hebben. Met name aan de westkant gaat dit fout.

[Gemeente]: Goed gezien! Het ingenieursbureau heeft vergeten de opritjes te tekenen aan de binnenzijde van de uitritconstructie bij de Iepenlaan/Berkenlaan, de Helmkade en de A. van Burenstraat

 1. Alle op/afritten langs de fietspaden

Op de tekening lijken de op-/afritten nergens ten koste te gaan van de breedte van het fietspad. Dat is goed.  Graag bij de uitvoering erop letten dat dat daadwerkelijk zo gaat zijn.

[Gemeente]: Spreekt voor zich.

 1. Vergevingsgezinde berm en stoep

Vooral het smalle (2,4m) fietspad een ‘vergevingsgezinde berm’ (stevig en gelijke hoogte fietspad). Bij voorkeur op gelijk niveau met de voetpaden (met een ribbelrand ertussen), en als dat echt niet kan (i.v.m. grote drukte met voetgangers) een schuine stoeprand (zoals langs de Oranjelaan).

[Gemeente]: De oplossing van een ribbeltegel tussen fiets- en voetpad lijkt mij een goeie. Daar waar een niveauverschil gewenst of noodzakelijk is passen we de schuine fietspadband toe zoals bij de Oranjelaan

 1. Kantmarkering fietspad

Randen van de fietspaden afwerken zoals langs de Oranjelaan (lichte stenen); lukt dat niet, dan tenminste slingers van het fietspad goed accentueren met kantstrepen.

[Gemeente]: De veiligheidsstrook tussen rijweg en fietspad wordt grotendeels voorzien van de gele stenen, net als op de Oranjelaan. Kantstrepen passen we niet toe. N.b: er komt nieuwe LED-verlichting, net als bij de Oranjelaan

[Gemeente, aanvulling 4 augustus]: net als bij de Oranjelaan wordt die uitgevoerd in grijze betontegels.

 1. Fatsoenlijke bochten voor fietsers

Boogstralen graag conform CROW richtlijnen (Ontwerpwijzer fietsverkeer 2016), ook voor rechtsaf rijdende fietsers (bijna alle fietspad-bochten laten fietsers een 90 graden bocht maken). Graag op orde brengen.

[Gemeente]: De ontwerpwijzer fietsverkeer geeft aan dat de ondergrens voor boogstralen 5 m1 is. Wij willen echter dat fietsers niet met te hoge snelheid afslaan en hanteren een minimale bochtstraal van 3 m1

 1. Kruising A Paulownastraat/Helmkade
 • We vragen ons af of de in/uitritten breed genoeg zijn voor 2 auto’s en 4 fietsen?
 • Wij zien dit als onderdeel van een hoofdfietsroute, dat verondersteld extra aandacht voor veilige oversteek van fietsers nog; mogelijke maatregel A Paulownastr eenrichting voor auto’s, alleen uitrijdend verkeer – dan hoeft verkeer uit noordelijke richting niet linksaf de Anna Paulownastraat in en kan dus het gebied tussen de middeneilanden korter (veiliger voor fietsers).

[Gemeente]:  De uitritten zijn wel breed genoeg hoor, zo’n 8 m1.  De opritten, die nu 12,60 m1 getekend zijn, willen we breder hebben;
We gaan geen eenrichtingsverkeer instellen. Dat hebben we ook met de initiatiefnemers afgesproken.

 1. Breedte van het gebied tussen de middeneilanden

Die is tenminste 2,5 m (CROW).

[Gemeente]: Deze maat is 2,50 m1

 1. Obstakels niet te dicht langs de fietspaden

Obstakels tenminste 50 cm van de fietspaden. Dat geld ook voor de abri’s!

[Gemeente]: De obstakelmaat van 0,5 m1 geven we door aan het ingenieursbureau

 1. Oprit fietspad verdwijnt…wat komt daarvoor terug?

Tegenover uitrit Sokkerwei komt de oprit voor de fietsers niet terug. Vreemd, want er lijkt wel behoefte aan te zijn. Voorstel: Tweerichtingfietspad verlengen t/m uitrit Sokkerwei.

[Gemeente]: Deze (onveilige) oversteek hebben we in overleg met de Sokkerwei school laten vervallen. Fietsers voor de school kunnen veilig oversteken bij de 1e Groenelaan of bij de rotonde

 1. Tweerichting fietspad – breder dan het eenrichtingsdeel

Tweerichting fietspad breder dan het eenrichting deel, 3,50 m breed. Hoewel, het is niet persé nodig om het fietspad te versmallen tot aan de rotonde.

[Gemeente]: Naar de rotonde toe hanteren we de breedte van 2,4 m1. We dienen hier ook weer bomen te compenseren

 1. Kruising tweerichting fietspad (1ste Groene laan) – extra veiligheidsmaatregelen

Accentueren voor verkeer op de 1ste Groenelaan dat fietsers uit onverwachte hoek kunnen komen; fietsers met voorrang!!

[Gemeente]: We gaan hier de bebording op afstemmen. N.b: het fietspad is tot de kruising 2 richtingsverkeer, dit t.b.v. de fietsenstalling van de Sokkerweischool. Het is niet de bedoeling dat ze doorfietsen over het fietspad bij de kruising, ze moeten oversteken aan de noordkant van de kruising

 1. Verplicht fietspad

De fietspaden krijgen op de logische plaatsen een bord ‘verplicht fietspad’, nemen we aan.

[Gemeente]: Dat klopt.

Tot slot drie extra suggesties (hierover schreven we ook al in april):

 1. Aandacht voor goede voorzieningen voor wandelaars. Vooral in de buurt van de Oranjelaan. Veel mensen met rollator maken gebruik van het fietspad. Graag ervoor zorgen dat dat niet nodig is.

[Gemeente]: Dit is lastig te realiseren. Rollators kunnen het voetpad langs de Iepenlaan nemen, maar dan moeten ze steeds op en af. Nu het fietspad zo breed wordt, is het minder hinderlijk indien ze het fietspad gebruiken

 1. Autoknip in de Eerste Groenelaan rondom spoorovergang.

[Gemeente]: Dat is iets voor het team Beleid, ik speel je suggestie wel door

 1. Aanpak achterstallig onderhoud en herstructureren Oranjelaan tussen rotonde en spoorovergang.

[Gemeente]: Dit wordt een apart project. Vooralsnog is onbekend wanneer die op de planning komt.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *