Meer nieuwigheid aan de Geesterduinweg

Een wandeling langs de Geesterduinweg

Diepe zucht

Als het druk is, heeft de in-/uitrit een remmend effect doordat auto’s worden afgeremd bij het indraaien naar de parkeerplaats en auto’s daarbij veel last van elkaar hebben. We zagen op onze wandeling geen verbeteringen. Terwijl, als het niet druk is, er nagenoeg geen verkeer van de parkeerplaats komt, zodat er geen sprake is van een remmend effect door dat kruispunt.

Moe?

We worden een beetje moe van dat rommelige gedoe rondom de Geesterduinweg. Maar we blijven optimistisch. Dus nu de gemeente met een piano-improvisatie komt, nemen we dat serieus. Komende week zullen we onze visie op uitrit en fietspad verder aanscherpen. Maar nu eerst een frisse wandeling.

Fris op pad!

Prachtig weer was het zaterdag, laat in de middag. Anton Nieuwkoop (LSBO) en ik (Alex van der Leest) kuierden na ons middagslaapje heerlijk rond, onder een prachtige blauwe lucht, opgewarmd door een heerlijk voorjaarszonnetje. We liepen vanaf de Albert Schweitzerlaan tot aan de Apotheek aan de Geesterduinweg. En onderweg schoot ik nog een paar foto’s.

Dit is wat we zagen:

 1. Het (warme) rode asfalt van het fietspad blijft vanaf de Albert Schweitzerlaan op nagenoeg gelijke hoogte als het gele plateau op het kruispunt met de Albert Schweitzerlaan, maar vlak voor de Geesterduinweg gaat het rode asfalt over in rode tegels en daalt tot de hoogte van de kruising. Velen interpreteren dat als een in-/uitrit constructie – maar voor ingewijden is dat het natuurlijk niet, het voetpad loopt er niet door. Het is een schijn-in/uitrit constructie. Dat maakt het niet veiliger. Vaak krijgen fietsers niet de voorrang die ze zouden hebben.

  Fietspad daalt naar de Geesterduinweg.
 2. Nu zijn we aan het eind van het fietspad en kijken naar het noorden, richting Geesterhage. Dan zien we het enigszins vervaagde gele zebrapad, met onder de gele strepen de contouren van een witte ‘30’ (dat stond daar al vele jaren). We merken op dat die zebra een prima snelheidsremmer is, de ervaring leert dat auto’s daar altijd keurig stoppen voor overstekende voetgangers – terwijl het niet eens echte zebra is, want de strepen zijn geel in plaats van wit; bovendien is de oversteek niet eens verhoogd. Nogmaals, een prima snelheidsremmer.
 3. Kijken we vanaf het fietspad recht voor ons, in westelijke richting, dan zien we op de weg, voor de auto’s naar het zuiden rijden, nogmaals de witte cijfers ‘30’ op de weg. Dit is nieuw aangebracht, waarschijnlijk ter vervanging van de ‘30’ die grotendeels door de gele zebra was overschilderd.
 4. We constateren dat op dit gelijkwaardige T-kruispunt Geesterduinweg/Fietspad geen pianostrepen zijn aangebracht. Ook is er geen plateau.
 5. Links en rechts van het uiteinde van het fietspad wordt de fietsstrook op de Geesterduin onderbroken. Die onderbreking is onnodig lang.

  Geesterduinweg in Zuidelijke richting.
 6. We lopen verder richting ingang van het Winkelcentrum en komen langs de uitrit van de kleine parkeerplaats. Weggebruikers interpreteren dit al jaren als een uitrit (=uitrijdend verkeer heeft geen voorrang) – hoe zou de gemeente deze uitrit interpreteren? Voor deze uitrit is geen plateau de zien, noch een piano-improvisatie, of iets anders om attentie te verhogen. Het kleine parkeerplaatsje is bijna vol met auto’s.
 7. En nu verder langs het wit-gestreepte zebrapad voor de ingang van Geesterduin. Automobilisten letten daar over het algemeen goed op en auto’s stoppen hier vrijwel altijd netjes voor voetgangers. Een prima middel om snelheid te verminderen.
 8. Als we naar rechts kijken zien we dat de fietsenrekken over en overvol zijn (110%), zoals op iedere zaterdag, en als we naar links kijken zien we een grote parkeerplaats die voor een derde gevuld is met auto’s.
 9. Tijdens onze wandeling stond vlak na het zebrapad op de fietsstrook een grote vrachtwagen te laden/lossen. Dat mag niet, en is hinderlijk voor fietsers, maar gebeurt meerdere keren per dag en handhaven bestaat niet. Hoe zou dat in fase twee gaan? Worden de parkeerplaatsjes naast Geesterduin geschikt gemaakt voor die grote trucks?
 10. We wandelen verder en de uitrit van het parkeerplein komt in zicht. Nieuwe pianostrepen en de fietsstrook direct voor de uitgang pikzwart, als onderbreking van de te smalle rode fietsstrook. Precies zoals beloofd. Op zich is het niet fout om een fietsstrook op een gelijkwaardige kruising te onderbreken, zo gaat dat in een 30 km zone. Wat is het effect van al deze vlijt van de wegenbouwers?

  Anton observeert het autoverkeer bij de in-/uitrit van de parkeerplaats.
 11. Hoe rijden de auto’s op dit kruispunt?
 • Er wordt niet hard gereden op de Geesterduinweg, want de auto’s van beide kanten willen het parkeerplein op, en doen dat rustig en erg voorzichtig.
 • Uitrijdende bestuurders zijn ook erg voorzichtig, het lijkt vaak wel alsof er een ‘STOP’ bord staat voor het uitgaande verkeer.
 • Soms krijgt/neemt uitrijdend verkeer voorrang, maar vaak niet.
 • Vaak houdt inrijdend verkeer in, of stopt, omdat men last heeft of denkt te hebben van uitrijdende auto’s – de as-markering helpt niet voldoende.

  De in-/uitrit…
 • Zelfs op een tijdstip dat het niet druk is – parkeerplaats was zaterdagmiddag voor een derde gevuld – komt herhaaldelijk een deadlock-situatie voor (alle auto’s moeten op elkaar wachten); complexer gemaakt omdat in-/uitrijdend verkeer elkaar vaak hindert.
 • Te midden van dat rommelige autoverkeer zoeken de fietsers hun weg. Veel fietsers, te midden van nog meer om elkaar heen draaiende auto’s. Omdat het opdraaien van de inrit voor auto’s een complexe aangelegenheid is, is de kans groot dat fietsers in de verdrukking raken, of over het hoofd worden gezien (bijvoorbeeld dode hoek).
Iets voorbij de verre pianostreep is de in-/uitrit van de kleine parkeerplaats te zien

12. Kijken we verder, richting apotheek, dan zien we de uitrit van de tweede kleine parkeerplaats langs Geesterduin. Hetzelfde verhaal als bij de kleinere parkeerplaats, en ook geen pianostrepen of iets dergelijks. Wel zagen we dat parkeerplaatsje duidelijk minder vol was.

13. En als we verder kijken, zien we de T-splitsing met de Nansenlaan. Ook daar geen pianostrepen, of plateau.

Eerste indruk: de piano-improvisatie is niet zuiver, niet helder, en maakt het niet veiliger. Later deze week meer…

Het tafereel tijdens de wandeling bij de parkeerplaats vanuit een andere hoek. Inclusief de geparkeerde groene vrachtwagen.

 

Kort na onze wandelingen werden enige van deze borden langs de Geesterduinweg aangebracht. Goede tekst duidelijk bord. Wel merken we op, dat zo’n bord ook bij kruispunt Nansenlaan zo moeten staan, want te veel auto’s jakkeren vanaf de rotonde de Geesterduinweg op, waarbij deze verkeersregel wordt genegeerd (bovendien wordt het zicht belemmerd door de heg op de hoek).

 

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *