Verslag excursie naar fietsstad 2018 Houten

Transferium
Het transferium, de fietsenstalling onder het perron.

Het artikel in het nieuwsblad geeft een mooi overzicht. In aanvulling daarop volgt hier een samenvatting van de presentaties van gemeente-  en fietsersbond Houten. Een verhaal over uitstekende, snelle, comfortabele, groene en veilige fietsverbindingen, met prima scheiding tussen snel en langzaam verkeer.

Als je met de trein in Houten aankomt zie je meteen het transferium: de fietsenstalling onder het verhoogde station (zie foto hieronder). Een comfortabele, zeer ordelijk uitziende plek om je fiets te parkeren.

De gemeente liet kaarten zien (zie hieronder) van de wegenstructuur in buurten en wijken, met de ontsluitingsstructuur voor auto’s, waarbij iedere wijk 1x inprikt op de weg voor doorgaand en circulerend autoverkeer (In Houten een randweg). Toen we rondfietsten viel op  dat er in de 30 km zones weinig drempels zijn; wel is er op gelet, zo werd ons verteld, om rechtstanden van hooguit 75m te hebben –om snelheid te temperen en wil men in toenemende mate werken met fietsstraten. Hoe dan ook, tijdens de uitgebreide fietsexcursie zagen we geen jakkerende auto’s.

De kortste verbindingen in het dorp gaan via de fietspaden in het groen (kaartjes hieronder). De solitaire tweerichtingsfietspaden zijn 3,5 m breed, en hebben op alle kruisingen voorrang. Soms worden ze afgewisseld met fietsstraten (‘auto te gast’) om het fietsnetwerk te completeren. Alle kruispunten met 50/70 km wegen zijn ongelijkvloers. Ook zijn er geen verkeerslichten. Kortom fietsers kunnen op het fietsnetwerk altijd doorrijden. Fietsers hoeven eigenlijk alleen op elkaar te letten (en op voetgangers).

Opmerkelijk is dat basisscholen aan de fietspaden zijn gesitueerd, zodat kinderen al jong veilig naar school kunnen fietsen. Bovendien zorgt het prachtige hoofdfietsnetwerk voor een uitstekende bereikbaarheid van station en andere (geclusterde) voorzieningen.

Toch is er ook in Houten ruimte voor verbeteringen voor het fietsverkeer. Fietsersbond Houten heeft zich sterk gemaakt om paaltjes en broodjes te verwijderen. Dat was een succes: 300 paaltjes werden verwijderd (alleen de hoognodige paaltjes staan er nog).

Een ander initiatief van fietsersbond Houten is het Fietsnet. Dat is de gekleurde aanduiding en bewegwijzering van fietsroutes in het dorp (rode route, blauwe route, etc.). Daarmee kunnen fietsers zich beter oriënteren binnen die overal lommerrijke fietsroutes.

 

Fietsersbond Houten houdt zich samen met de gemeente bezig met e-bikes, hoopt op uitbreiding van twee fietsstraten erbij per jaar en richt zich op snelfietsroutes in het buitengebied. Meer detail in de presentaties van gemeente- en fietsersbond Houten:

Of bekijk hun filmpjes.

Alle foto’s en afbeeldingen op deze pagina gebruikt met toestemming van de gemeente Houten.