Gemeente wil het fietsen minder plezierig maken

Petitie Fietsersbond Bergen

voorrang-kaartje

Fietsersbond Bergen voert actie tegen de gemeenteplannen voor aanpassen van de fietsoversteek.

Misschien kent u die locatie. De gemeente wil het fietsen minder plezierig maken. Afdeling Bergen roept op de petitie te tekenen.

Wil je tekenen, klik dan op deze link.

Afdeling Bergen licht toe:

  • “Fietsers van de Hoflaan naar de Eeuwigelaan in Bergen hebben nu voorrang;
  • Rechtdoor rijdende fietsers op de Laanweg bij de kruising Sportlaan in Schoorl genieten nu voorrang;
  • Beide wegen zijn belangrijke hoofdfietsroutes;
  • De gemeente echter heeft het plan om deze fietsers de voorrang te ontnemen om de afslaande en kruisende auto’s voorrang te geven;
  • De gemeente geeft geen goede argumenten om deze ingrepen te rechtvaardigen;
  • Fietsers hebben baat bij een hoofdroute zonder op- en afstappen en zonder over de nek achterom te moeten kijken, (waardoor ongelukken worden vermeden),
  • Aangenaam fietsen kan mensen verleiden om minder de auto te pakken en draagt dus bij aan de leefbaarheid van beide dorpen

Daarom verzoeken we de gemeente naar de toekomst te kijken, het fietsverkeer te bevorderen en de voorrang van rechtdoor rijdende fietsers op beide kruispunten te behouden.”

Categorieën