Knelpunt in Uitgeest

Advies over knelpunt bij station Uitgeest (16 juli en 10 september 2017)

De Fietsersbond is niet actief in Uitgeest. Uitgeest valt onder IJmond, maar er zijn geen vrijwilligers in Uitgeest.  Echter, ambtelijk valt die gemeente onder de zorgen van de ambtenaren van BUCH, dezelfde ambtenaren als Castricum. En toch, in principe bemoeit Fietsersbond Castricum zich niet met de infrastructuur in Uitgeest.

Maar ja, toen kregen we medio juli 2017 een belletje van wanhopige omwonenden… het ging over vergevorderde plannen voor dwars-parkeren langs De Krijgsman. Een hoofdfietsroute, vlakbij het station. Op de kaartjes van Mirt NoWa is langs dit traject zelfs een snelfietsroute getekend. Wij namen poolshoogte. Vooral ook omdat we al vaak klachten hoorden over dat tracé.
En echt waar. Wat ziet het er daar rampzalig uit, ronduit fiets- en ook voetgangers-vijandig. Het heeft er daar meer weg van een lollige route in een pretpark. Een onveilig pretpark. Er is teveel mis om op te noemen….We gaven advies en het leek goed te gaan
In Augustus vroegen omwonenden weer onze hulp.
Gemeente wil het aantal woningen bij De Krijgsman uitbreiden, met extra parkeerplaatsen. Omwonenden zien geen mogelijkheid voor extra parkeerplaatsen. De gemeente vraagt de omwonenden om dit te onderbouwen. Daarom vroegen omwonenden de Fietsersbond Castricum om nog eens naar de situatie te kijken.
Hoewel we ons hier niet in willen mengen hebben we 10 september de volgende reactie gestuurd:
“Dit is ons bekend over De Krijgsman:
1) Ligt op een hoofdfietsroute in Uitgeest (van/naar station en verbinding tussen Geesterweg en Heemskerk)
2) Ligt zo te zien op een beoogde regionale fietsroutes (MIRT-NoWa), dat wordt een snelfietsroutes. Echter, de details van die route moeten nog worden uitgewerkt.
Inschatting van de fietsersbond:
1) Hoe dan ook, De Krijgsman ligt op een hoofdfietsroute. Met dat uitgangspunt merk ik het volgende op:
> Zelfs het huidige langsparkeren dient te verminderd te worden en bestaand dwarsparkeren moet worden opgeheven
> Die vreemde ronde betonblokken horen daar niet, want zijn gevaarlijk voor fietsers
> Er is betere handhaving nodig, zodat er geen brommers/scooters meer door het tunneltje gaan
> Er is een autoknip (ook geen brommers) nodig (handhaven met camera?), om het autoluwer te maken in De Krijgsman
> De ruimte in De Krijgsman dient beter verdeeld te worden tussen voetgangers en fietsen – het is te krap voor een shared space achtige inrichting
2) De Krijgsman is ongeschikt als (regionale) snelfietsroute, want is veel te krap en te bochtig.
Als er een snelfietsroute onder het station door moet komen, lijkt een rigoreuze aanpak nodig.
Een alternatief zou kunnen zijn de fietsroute te verbeteren langs de AvRenesselaan/De Vrede/fietspad Heemskerk. Maar ja, dan moet die route ook een logische worden en zou het fietstunneltje niet op De Krijgsman moeten uitkomen, maar in de AvRenesselaan. Dit is een alternatief. Hoe dan ook, om tot een optimale keuze te komen is onderzoek nodig en een project. Maar vooral politieke wil.”