Geesterduinweg, de uitrit

Er is veel commotie in Castricum over dit dossier.

Hieronder de tekst uit de nieuwsbrief van 18 april (nr 13) en het vervolg…

Parkeerplaats Geesterduin rechts gaat voor

De kop is eraf: het Dag Hammarskjöld-fietspad ligt er bijna en de parkeerplaats krijgt zijn nieuwe vorm. Binnenkort een nieuwe frisse aanblik.  Belangrijk bezwaar van de fietsersbond tegen het plan was de vorm van de parkeerplaats-uitrit. We lichten dat hier nog even toe.

Foto’s  uitgang parkeerplaats Geesterduin 
Links fietst nr53 naar de nieuwe uitgang (uitgaand verkeer van rechts gaat voor)
Rechts fietst nr53 een eindje verder, langs de oude uitgang – daar heeft nr53 voorrang op.uitgaand verkeer van rechts

  • De gemeente maakt geen uitrit-constructie, maar een uitgang als een gelijkwaardig kruispunt, waardoor verkeer vanaf de parkeerplaats voorrang krijgt (rechts gaat voor). Deze keuze heeft voordelen:
  1. De voorrang vergemakkelijkt de uitstroom – belangrijk, omdat er maar één uitgang komt (dat is minder dan nu).
  2. De voorrang van het uitstromend verkeer heeft een remmend  effect op de snelheid van het autoverkeer op de Geesterduinweg – het is een 30km weg.
  • De Fietsersbond houdt de uitgang liever zoals het was, met een uitrit-constructie, zodat auto’s die de parkeerplaats verlaten voorrang dienen te verlenen. Wij zien nadelen van de nieuwe uitgang:
  1. Als de voorrang goed werkt, zorgt dit voor veel wachttijd en vertraging van het fietsverkeer. Belangrijk, want er is druk fietsverkeer (klanten en bezoekers van Geesterduin en Geesterhage, middelbare scholieren van en naar school, en meer); wij zien de Geesterduinweg als belangrijke fietsroute.
  2. Het is een verwarrende ( en daardoor onveilige) situatie, want verkeer op de Geesterduinweg herkent de uitgang van de parkeerplaats te vaak niet niet als een gelijkwaardige weg en geeft geen voorrang. Verwarrender dan de parkeerplaatsjes op de Dag Hammarskjöldlaan: ook daar hebben auto’s en fietsen die de parkeerplaats verlaten voorrang op verkeer van links. Wettelijk. Maar in de praktijk zien we dat niet of nauwelijks gebeuren – alleen rijlesauto’s verlenen voorrang.

Kortom de vernieuwde uitgang maakt het onveiliger, trager en onplezieriger.

Hoe dan ook…let goed op, rechts gaat voor.

En na het uitkomen van de nieuwsbrief gaat het door:

Onze ervaring is dat er vaak verwarring is bij ‘gelijkwaardige uitritten. Bovendien wordt het in Castricum met de voorrang bij dergelijke uitritten niet consequent opgelost. Een paar voorbeelden:

Druk hier voor een (niet uitputtend) overzicht van parkeerplaats-uitgangen in Castricum

Inmiddels was op 25 april een gesprek op het gemeentehuis met projectleider, verkeerskundige, politie, ouderenbonden en fietsersbond. De meningen, observaties en verwachtingen zijn nog steeds verschillend. Fietsersbond en ouderenbonden zijn niet overtuigd en de gemeente blijft ook bij de gemaakte keuze. De fietsersbond blijft voor de uitrit-constructie. Ook bespraken we opties om het tussen fase 1 en 2 van Geesterduin veiliger te maken.

Goed om te weten over de betreffende locatie:

Druk hierop voor een tweet over fietsstroken

Ook de gemeenteraad heeft aandacht voor de problemen langs de Geesterduinweg:

de GKenG fractie bereidt een motie voor.

Op de website van PvdA Castricum