Fietsnetwerk in Castricum

Een fietsnetwerk in gemeente Castricum  (tekst bijgewerkt 13 dec 2019)

Er zijn veel voordelen om een hoofdfietsnetwerk vast te stellen. Dat is een netwerk wat de belangrijkste bestemmingen in het dorp verbind. Die verbindingen kunnen door de gemeente optimaal voor de fietsers worden ingericht.

Kenmerken van een fietsnetwerk:

 1. Samenhang. Dit wordt sterk bepaalt door de maaswijdte. Daarbij zijn twee aandachtspunten. Ten eerste het fietsnetwerk is 2x zo fijnmazig als het autonetwerk (dat zijn in de bebouwde kom de 50 km wegen), en ten tweede de maaswijdte is maximaal 300 – 500 meter.
 2. Directheid. Dit is simpel: de kortste afstand, dus niet onnodig omrijden, maar ook een vlotte doorstroming, dus geen onnodige vertraging – snel.
 3. Veiligheid. Extra aandacht voor veiligheid. Bijvoorbeeld:
 • zoveel mogelijk scheiden van snel en langzaam verkeer (“ontvlechten”)
 • vermijden van onnodige kruisingen,
 • snelheid auto’s temperen op kruispunten,
 • uniforme, herkenbare verkeerssituaties
 1. Comfort.  Een niet te onderschatten punt, vooral voor bejaarden belangrijk.
 • Vlak en prettig te bereiden wegdek
 • Beperken van stops
 • Vermijden geluidshinder
 • Vindbaarheid en begrijpelijkheid van de route
 1. Aantrekkelijkheid. Ander andere aandacht voor sociale veiligheid.

Voorts zijn er vuistregels over de maaswijdte: 2x zo fijnmazig als het autonetwerk en een maaswijdte van 300 – 500m wordt geadviseerd. Voorts kan bijvoorbeeld een minder aantrekkelijk, veilig, of comfortabel traject aanleiding zijn voor het toevoegen van een alternatieve route in het netwerk.

Ter info, de afstanden tussen de rotondes in kern Castricum (=autonetwerk):

 • Kleibroek (Oranjelaan- Ruiterweg) 625 meter
 • Oranjelaan (Kleibroek – Soomerwegh) 750 meter
 • Soomerwegh (Zeeweg – Oranjelaan)1000 meter (Oranjelaan -Smeetslaan) 540 meter
 • Beatrixstraat (Smeetslaan- Ruiterweg) 430 meter
 • Ruiterweg 400 meter
 • Smeetslaan – Dorcamp 495 meter

Bestemmingen die de basis vormen voor het structureren van het netwerk:

 • Station
 • Centrum kernen: Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen
 • Sport (Wouterland, NoordEnd, Vitesse)
 • Castricummerwerf
 • Middelbare Scholen (Bonhoeffer, Clusius, JacP)
 • De 3G’s (Gemeentehuis, Geesterduin, Geesterhage)
 • Regio (Egmond, Heiloo-West, Heiloo-Oost, Heemskerk-West, Heemskerk-Oost, Uitgeest)

Over het vormgeven van het netwerk ziet de Fietsersbond commissies en knelpunten. Hieronder een overzicht. 

Netwerkpunten

Toelichting bij de punten op de kaart (donkerder grijs betekent hogere urgentie volgens de Fietsersbond)

# locatie Reactie Fietsersbond
1 Markt-omleiding Toevoegen: alternatieve route. Tenminste 1x perweek wordt de Dorpsstraat belemmerd. Herkenbare primaire route als omleiding (Schoolstraat? Kerkepad?)
2 Burg Mooijstraat Toegvoegen: regionale en lokale route van/naar station!
3 Torenstraat Upgraden naar primair
4 Geesterduinweg Upgraden naar primair
5 3-G’s <> Kleibroek Upgraden naar primair: Dit is een nu al veel gebruikte doorsteek en is een goed alternatief voor bijvoorbeeld het traject Beatrixstraat.
6 Helmkade Toevoegen (secundair):
7 Doorsteek Bakkum Toevoegen route: uopgraden naar fietsroute, nu al veel gebruikt traject is bovendien een alternatieve route, om kruispunt Bakkum te mijden.
8 De Bloemen vanaf korte Brakersweg t/m sporthal Ugraden naar primair, want dit is de route tssen Akersloot/Uitgeest en JacP en sportvelden: UTILITAIR!
9 Brakersweg Toevoegen (secundair). Logisch traject.
10 Zwanenbloem Toevoegen (secundair): Logisch traject
11 Puikman vs P&R Dit is complex. Een primaire fietsrute via de P&R is ONACCEPTABEL. Een alternatief traject parallel daaraan, dan wel het laten vervallen van de P&R zou een oplossing kunnen zijn. De route via Puikman zou een aanpassing vfragen van Puikman (nu minder veilig). NB dit tracé is een doorgaande route, maar zou tegelijk moeten zorgen voor veilige/comfortabele verbinding met het Vitesse terrein.
12 Uitgeesterweg Limmen Upgraden naar primair. Dit is een oud knelpunt wegens druk sluitverkeer. Verbinding Limmen/Akersloot en Limmen/Uitgeest.
13 Zanddijk Toevoegen als primaire route. Verbinding Egmond/Limmen, Egmond/Castricum-Oost (JacP.) en Limmen/strand.
14 Oosterzijweg Toevoegen (secundair) verbinding Heiloo-Oost -Limmen-Castricum
15 Buitendijkspad Upgraden naar primair.  Druk utilitair gebruik station of Bonhoeffer <> Akersloot, Limmen
16 Adm de Ruyterw/ W de Zwijgerlaan Toevoegen (secundair): Noordzuid alternatief door Castricum
17 Buitenduikspad/CF Smeetslaan Toevoegen (secundair): om voor samenhang van het netwerk te zorgen
18 DuinenBoschweg… Upgraden naar primair Utilitair verkeer landgoed<>station
19 v Haerlemlaan Upgraden naar primair.
20 Dusseldorperweg Wijzigen naar secundair (is een utilitaire route!!!)
21 1ste groenelaan Toevoegen (secundair), samenhang netwerk en verbinding (spoorovergang met Bakkum

Fietsnetwerk en onderhoudsniveau

Een optimaal onderhouden, comfortabel, herkenbaar en aantrekkelijk fietsnetwerk vraagt om extra onderhoud. De Fietsersbond pleit voor tenminste onderhoudsniveau A.

Momenteel worden de straten in het centrum van de kernen, de verbindingswegen en fietspaden onderhouden op ‘kwaliteitsniveau B’ (=voldoende, omschrijving, zie hieronder). De test op C (matig). Ooit leek het  de gemeente slim op deze manier te bezuinigen.

Uit het huidige Wegenbeleidsplan Castricum: