Fietsnetwerk in Castricum

Een fietsnetwerk in gemeente Castricum  

(Visie Fietsersbond, inmiddels is veel daarvan overgenomen in het Castricums Fietsbeleidsplan. Maar niet alles…)

De gemeente kan een fietsnetwerk vaststellen, zodat gericht, effectief en efficiënt kan worden geinvesteerd in een herkenbare optimale fietsinfrastructuur. Het gaat om netwerk dat de belangrijkste bestemmingen in het dorp verbind. Zo’n netwerk kan een belangrijk onderdeel vormen van het gemeentelijk fietsbeleid.

Kenmerken van een fietsnetwerk:

 1. Samenhang. Dit wordt sterk bepaalt door de maaswijdte. Daarbij zijn twee aandachtspunten. Ten eerste het fietsnetwerk is 2x zo fijnmazig als het autonetwerk (dat zijn in de bebouwde kom de 50 km wegen), en ten tweede de maaswijdte is maximaal 300 – 500 meter.
 2. Directheid. Dit is simpel: de kortste afstand, dus niet onnodig omrijden, maar ook een vlotte doorstroming, dus geen onnodige vertraging – snel.
 3. Veiligheid. Extra aandacht voor veiligheid. Bijvoorbeeld:
 • zoveel mogelijk scheiden van snel en langzaam verkeer (“ontvlechten”)
 • vermijden van onnodige kruisingen,
 • snelheid auto’s temperen op kruispunten,
 • uniforme, herkenbare verkeerssituaties
 1. Comfort.  Een niet te onderschatten punt, vooral voor bejaarden belangrijk.
 • Vlak en prettig te bereiden wegdek
 • Beperken van stops
 • Vermijden geluidshinder
 • Vindbaarheid en begrijpelijkheid van de route
 1. Aantrekkelijkheid. Ander andere aandacht voor sociale veiligheid.

Voorts zijn er vuistregels over de maaswijdte: 2x zo fijnmazig als het autonetwerk en een maaswijdte van 300 – 500m wordt geadviseerd. Voorts kan bijvoorbeeld een minder aantrekkelijk, veilig, of comfortabel traject aanleiding zijn voor het toevoegen van een alternatieve route in het netwerk.

Ter info, de afstanden tussen de rotondes in kern Castricum (=autonetwerk):

 • Kleibroek (Oranjelaan- Ruiterweg) 625 meter
 • Oranjelaan (Kleibroek – Soomerwegh) 750 meter
 • Soomerwegh (Zeeweg – Oranjelaan)1000 meter (Oranjelaan -Smeetslaan) 540 meter
 • Beatrixstraat (Smeetslaan- Ruiterweg) 430 meter
 • Ruiterweg 400 meter
 • Smeetslaan – Dorcamp 495 meter

Bestemmingen die de basis vormen voor het structureren van het netwerk:

 • Station
 • Centrum kernen: Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen
 • Sport (Wouterland, NoordEnd, Vitesse)
 • Castricummerwerf
 • Middelbare Scholen (Bonhoeffer, Clusius, JacP)
 • De 3G’s (Gemeentehuis, Geesterduin, Geesterhage)
 • Regio (Egmond, Heiloo-West, Heiloo-Oost, Heemskerk-West, Heemskerk-Oost, Uitgeest)

 

Fietsnetwerk Cas (1)

UPDATE APRIL 2020

LEGENDA bij het kaartje:

De kaartjes geven het voorstel weer voor een fietsnetwerk van de Fietsersbond na de laatste besprekingen met de gemeente over het fietsbeleidsplan & -netwerk.

Doel is een herkenbaar een goed onderhouden netwerk. Inrichting en onderhoudsniveau van het netwerk op grond van de categorie – uitwerking in het komende Fietsbeleidsplan van de gemeente.

Fietsnetwerk Castricum

 • Zwarte routes: hoofdfietsroutes
 • Gele routes: secundaire fietsroutes
 • Groene routes: recreatieve routes
 • Lichter oranje: tenminste secundaire route, mogelijk hoofdroute of doorfietsroute
 • Donker oranje: Doorfietsroute (missing link)
 • Blauw: geen status optionele extra trajecten
 • De rest van wegen en paden vormen het basisnetwerk

(einde update 2020)

Fietsnetwerk en onderhoudsniveau

Een optimaal onderhouden, comfortabel, herkenbaar en aantrekkelijk fietsnetwerk vraagt om extra onderhoud.

De Fietsersbond pleit voor het fietsnetwerk voor tenminste onderhoudsniveau A, ofwel R+.

Momenteel worden de straten in het centrum van de kernen, de verbindingswegen en fietspaden onderhouden op ‘kwaliteitsniveau B’ (=voldoende, omschrijving, zie hieronder). De test op C (matig). Ooit leek het  de gemeente slim op deze manier te bezuinigen.

Uit het huidige Wegenbeleidsplan Castricum: