Fietstelweek Castricum 2016

Telweek 2016 een succes!

Vergeleken met de werkelijke aantallen, doet natuurlijk maar een beperkt aantal fietsers mee aan de fietstelweek. Het gaat om een paar procent van alle fietsers. Toch geeft het interessante informatie over fietsgedrag op veel gebruikte fietstrajecten, snelheid op die routes en oponthoud op die routes. Dat geldt zeker voor de telweek in 2016.

De twee plaatjes vergelijken de resultaten van 2015 en die van 2016; de resultaten van  2016 zijn duidelijk interessanter – veel meer fietsers en veel meer fietskilometers. Het betere resultaat werd bereikt door een iets hoger aantal deelnemers in Castricum en Heiloo, maar er werd ook meer gefietst door het mooie weer (in 2015 was het echt geen fietsweer in de week). En wat ook hielp, was een fors aantal middelbare scholieren in 2016 – en dat zijn zeer actieve fietsers.

Fietstelweek 2015

 

Fietstelweek 2016
LEGENDA ALLE PLAATJES FIETSTELWEEK

Fietstelwerk 2016. Deze heatmap geeft het aantal meetellende fietsers weer per wegdeel.

En wat kunnen we ermee?

De resultaten kunnen goed gebruikt worden als een informatiebron bij het evalueren van de fiets-infrastructuur, van knelpunten en bij het voorbereiden van nieuwe plannen.

Toch vallen direct een paar punten op, als je naar snelheid en wachtijden overzicht kijkt. We gaan hier kort op in.

 

Met name de wachttijd bij bepaalde kruispunten valt op. Sowieso is er enige wachttijd bij kruispunten te zien, zelfs bij rotondes – met name bij de Turbo rotonde N513/Soomerwegh–en vooral bij stoplichten wordt langer gewacht. En ja, en dan is er de wachttijd bij de spoorwegovergangen, vooral Beverwijkerstraatweg en Mient/Ruiterweg. Allemaal niet onverwacht, maar welke punten springen er uit?

De meeste wachttijd is te zien bij het stoplicht N513/N2013 vooral het Noord/Zuid verkeer (en vise versa). Dat zorgt voor veel wachttijd. Bovendien komt daar veel fietsverkeer langs en ook ook in de fietstelweek werden daar veel fietsen geteld.

Ook is veel wachttijd is te zien op het traject van de Dorpsstraat; dat zijn vooral de kruisende fietsers die moeten wachten, omdat de Dorpsstraat een voorrangsweg is. Normaal wordt de voorrang niet geregeld in 30 km zones. Die voorrang krijgt het verkeer in de dorpsstraat, omdat het een fietsstraat is – hoewel het vooral de auto’s zijn die van de voorrang profiteren. Kruisende, of invoegende fietsers zijn in het nadeel. Vooral de fietsers vanuit de Burgemeester Mooistraat moeten lang wachten.

Wachttijd, vooral op knooppunten vraagt om een aanpak. Het is dan ook niet vreemd dat in MIRT NoWa (een provinciaal project) een tunneltje is bedacht, hoek N513/N203 (hoewel, in dat project gaat men uit van een toekomstige golf fietsers vanuit het noorden richting Uitgeest en terug, terwijl het voor Castricum toch echt een kruispunt is  – opletten bij die plannen).

Wachten rond de Dorpsstraat, hier hoek Burg. Mooijstraat. Vooral ‘sMiddags komt daar op werkdagen een golf fietsers vanaf het station.