Een hoofdfietsnetwerk in Castricum…

Dit verscheen in nieuwsbrief Fietsersbond Castricum, nr  13 van 18 april 2017.

(Met een toevoeging: maaswijdtes in Castricum, netwerkkaart, het beleid in Castricum, en highlights uit het Wegenbeheersplan – Castricum)

Een Hoofdfietsnetwerk in Castricum?

Het ontwikkelen van fietsvriendelijk infrastructuur vraagt om een structurele aanpak. Daarbij hoort het goed vastleggen van het hoofdfietsnetwerk. Wat is een hoofdfietsfietsnetwerk en aan welke eisen moet het voldoen?

De Ontwerpwijzer  Fietsverkeer (CROW, 2016) onderscheidt drie niveaus:

 1. Basisstructuur. Binnen de bebouwde kom: ieder pad en elke straat die door fietsers kan worden gebruikt. Daarbuiten : paden die zorgen voor ontsluiting van het buitengebied.
 2. Hoofdfietsnetwerk.  Fietsroutes die wijken, buurten, dorpskernen en belangrijke functies verbinden. Deze routes moeten maximale kwaliteit bieden.
 3. Snelle fietsroutes. Routes op regionaal niveau (5 – 30 km), bedoelt om de fiets in reistijd te laten concurreren met de auto.

We focussen vandaag op het hoofdfietsnetwerk. Hiervoor zijn de volgende vijf punten belangrijk:

 1. Samenhang. Dit wordt sterk bepaalt door de maaswijdte. Daarbij zijn twee aandachtspunten. Ten eerste het fietsnetwerk is 2x zo fijnmazig als het autonetwerk (dat zijn in de bebouwde kom de 50 km wegen), en ten tweede de maaswijdte is maximaal 300 – 500 meter.
 2. Directheid. Dit is simpel: de kortste afstand, dus niet onnodig omrijden, maar ook een vlotte doorstroming, dus geen onnodige vertraging – snel.
 3. Veiligheid. Extra aandacht voor veiligheid. Bijvoorbeeld:
 • zoveel mogelijk scheiden van snel en langzaam verkeer (“ontvlechten”)
 • vermijden van onnodige kruisingen,
 • snelheid auto’s temperen op kruispunten,
 • uniforme, herkenbare verkeerssituaties
 1. Comfort.  Een niet te onderschatten punt, vooral voor bejaarden belangrijk.
 • Vlak en prettig te bereiden wegdek
 • Beperken van stops
 • Vermijden geluidshinder
 • Vindbaarheid en begrijpelijkheid van de route
 1. Aantrekkelijkheid. Ander andere aandacht voor sociale veiligheid.

Praktisch heeft het vaststellen van het netwerk gevolgen voor de inrichting van fietsvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld te zien is in de CROW tabel hieronder. Daar is te zien dat de keuze-criteria voor fietsstook, of fietspad verschillend zijn voor basisstructuur of hoofdfietsnetwerk.

De kwaliteitseisen voor het hoofdfietsnetwerk liggen hoger.

Tabel uit CROW’s ‘Ontwerpwijzer Fietsverkeer 2016’
De intensiteiten (bijvoorbeeld Ifiets) zijn het aantal fietsen of motorvoertuigen (mvt) per dag.

Extra – niet in de nieuwsbrief –

1. Afstanden in Castricum:

Omdat richtlijnen spreken van een maximale maaswijdte voor het fietsnetwerk van 300 – 500 meter, deden we met Google-MyMaps een paar metingen (afstanden hemelsbreed).

De afstanden tussen de rotondes:

 • Kleibroek 625 meter
 • Oranjelaan 750 meter
 • Soomerwegh 1000 meter (Zeeweg – Oranjelaan) 540 meter (Oranjelaan -Smeetslaan)
 • Beatrixstraat 430 meter
 • Ruiterweg 400 meter
 • Smeetslaan – Dorcamp 495 meter
2. Voorstel Fietsersbond hoofdfietsnetwerk.

Er is dit voorjaar overleg gaande over het fietsnetwerk. Het kaartje laat de “tussenstand” zien vanuit het perspectief van de Fietsersbond. Suggesties of vragen, laat het ons weten.

Tussenstand besprekingen fietsnetwerk, vanuit perspectief Fietsersbond Castricum (laatst bijgewerkt januari 2018) Zwart: kandidaat routes Groen: Verreikende voorstellen Fietsersbond Geel: Voorstel Fietsersbond, niet direct gedragen door de gemeente – discussiepunt Rood: overige opties op grondgebied Provincie NH (wegbeheerder PWN)

 

Netwerk-Castricum

Fietsnetwerk en het beleid in Castricum

Doel van het vaststellen van een Fietsnetwerk is, dat het tot verbetering van de fietsinfrastructuur leidt.

Wellicht komt het in 2018 tot een Fietsbeleidsplan en leidt de evaluatie van het Wegenbeleidsplan (gepland voor 2018) tot een optimale infrastructuur voor het fietsnetwerk in Castricum, en blijft het niet beperkt tot de fietspaden, maar wordt extra aandacht besteed aan de (hoofd)fietsroutes in Castricum

Momenteel worden de straten in het centrum van de kernen, de verbindingswegen en fietspaden onderhouden op ‘kwaliteitsniveau B’ (=voldoende, omschrijving, zie hieronder). De test op C (matig). Ooit leek het  de gemeente slim op deze manier te bezuinigen.

Uit het huidige Wegenbeleidsplan Castricum: