Een hoofdfietsnetwerk in Castricum…

Een Hoofdfietsnetwerk in Castricum?

Het ontwikkelen van fietsvriendelijk infrastructuur vraagt om een structurele aanpak. Daarbij hoort het goed vastleggen van het hoofdfietsnetwerk. Wat is een hoofdfietsfietsnetwerk en aan welke eisen moet het voldoen?

De Ontwerpwijzer  Fietsverkeer (CROW, 2016) onderscheidt drie niveaus:

 1. Basisstructuur. Binnen de bebouwde kom: ieder pad en elke straat die door fietsers kan worden gebruikt. Daarbuiten : paden die zorgen voor ontsluiting van het buitengebied.
 2. Hoofdfietsnetwerk.  Fietsroutes die wijken, buurten, dorpskernen en belangrijke functies verbinden. Deze routes moeten maximale kwaliteit bieden.
 3. Snelle fietsroutes. Routes op regionaal niveau (5 – 30 km), bedoelt om de fiets in reistijd te laten concurreren met de auto.

We focussen vandaag op het hoofdfietsnetwerk. Hiervoor zijn de volgende vijf punten belangrijk:

 1. Samenhang. Dit wordt sterk bepaalt door de maaswijdte. Daarbij zijn twee aandachtspunten. Ten eerste het fietsnetwerk is 2x zo fijnmazig als het autonetwerk (dat zijn in de bebouwde kom de 50 km wegen), en ten tweede de maaswijdte is maximaal 300 – 500 meter.
 2. Directheid. Dit is simpel: de kortste afstand, dus niet onnodig omrijden, maar ook een vlotte doorstroming, dus geen onnodige vertraging – snel.
 3. Veiligheid. Extra aandacht voor veiligheid. Bijvoorbeeld:
 • zoveel mogelijk scheiden van snel en langzaam verkeer (“ontvlechten”)
 • vermijden van onnodige kruisingen,
 • snelheid auto’s temperen op kruispunten,
 • uniforme, herkenbare verkeerssituaties
 1. Comfort.  Een niet te onderschatten punt, vooral voor bejaarden belangrijk.
 • Vlak en prettig te bereiden wegdek
 • Beperken van stops
 • Vermijden geluidshinder
 • Vindbaarheid en begrijpelijkheid van de route
 1. Aantrekkelijkheid. Ander andere aandacht voor sociale veiligheid.

Praktisch heeft het vaststellen van het netwerk gevolgen voor de inrichting van fietsvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld te zien is in de CROW tabel hieronder. Daar is te zien dat de keuze-criteria voor fietsstook, of fietspad verschillend zijn voor basisstructuur of hoofdfietsnetwerk.

De kwaliteitseisen voor het hoofdfietsnetwerk liggen hoger.

Tabel uit CROW’s ‘Ontwerpwijzer Fietsverkeer 2016’
De intensiteiten (bijvoorbeeld Ifiets) zijn het aantal fietsen of motorvoertuigen (mvt) per dag.

Extra – niet in de nieuwsbrief –

1. Afstanden in Castricum:

Omdat richtlijnen spreken van een maximale maaswijdte voor het fietsnetwerk van 300 – 500 meter, deden we met Google-MyMaps een paar metingen (afstanden hemelsbreed).

De afstanden tussen de rotondes:

 • Kleibroek (Oranjelaan- Ruiterweg) 625 meter
 • Oranjelaan (Kleibroek – Soomerwegh) 750 meter
 • Soomerwegh (Zeeweg – Oranjelaan)1000 meter (Oranjelaan -Smeetslaan) 540 meter
 • Beatrixstraat (Smeetslaan- Ruiterweg) 430 meter
 • Ruiterweg 400 meter
 • Smeetslaan – Dorcamp 495 meter

Huidige stand (maart 2019)

Sinds 2016 is overleg gaande met de gemeente over het fietsnetwerk. Een uitgangspunt is het provinciale netwerk dat in 2016 bij het knelpuntenonderzoek is vastgesteld.

Er wordt gekeken naar verschillende netwerken, op verschillende niveaus:

 1. Doorfietsroute (Alkmaar-Castricum-Heemskerk en Alkmaar-Castricum-Uitgeest – doorfietsen betekent in dit geval ook, dat Castricum zo min mogelijk een belemmering of barrière vormt op de route),
 2. Regionale verbindingen (Bijvoorbeeld Hereweg, Hogeweg – die routes lopen door t/m Station/middelbare scholen)
 3. Routes binnen de kernen (misschien 2 kwaliteitsniveaus)

Bij de verschillende niveaus horen verschillende kwaliteitscriteria. Het gesprek is gaande.

Hieronder een kaartje met een tussenstand besprekingen fietsnetwerk – volgens de aantekeningen van de Fietsersbond (laatst bijgewerkt maart 2019). NB. De niveaus zijn niet in het kaartje verwerkt!

Zwart: Fietsroutes Geel: Opties waarover nog gediscussieerd wordt Groen: Opties voor nieuwe verbindingen (Fietsersbond)  Rood: overige opties (wegbeheerder PWN)

 

Netwerk
CONCEPT Laatst bijgewerkt maart 2019

DOORFIETSROUTE

Een doorfietsroute kiezen is meer dan het volgen van bestaande trajecten. Het is een keuze voor de toekomst. Het is de keuze voor een veilig, snel en comfortabel netwerk voor de langere afstand, met goede lokale aftakkingen.

 1. Bij de keuze van doorfietsroutes is het makkelijk en voordelig om de route langs veel locale knelpunten te laten lopen. Zodat die punten met extra provinciale subsidie kunnen worden aangepakt.
 2. De kortste en veiligste doorfietsroutes met de minste barrières zijn soms lastig te realiseren. Dat is alleen mogelijk als daadwerkelijk voor doorfietsroutes wordt gekozen.

Fietsnetwerk en het beleid in Castricum

Doel van het vaststellen van een Fietsnetwerk is, dat het tot verbetering van de fietsinfrastructuur leidt.

Momenteel worden de straten in het centrum van de kernen, de verbindingswegen en fietspaden onderhouden op ‘kwaliteitsniveau B’ (=voldoende, omschrijving, zie hieronder). De test op C (matig). Ooit leek het  de gemeente slim op deze manier te bezuinigen.

Uit het huidige Wegenbeleidsplan Castricum: