Waar wordt veel gefietst in Castricum?

De grote school-enquete laat zien waar hoeveel gemiddeld gefietst wordt door middelbare scholieren. Dat is natuurlijk een deel van de fietsdrukte. Hoeveel er totaal gefietst wordt, is moeilijk te zien. Hieronder maken we dat beeld iets scherper met beschikbare gegevens.

Welke cijfers hebben we? Hoeveel wordt op werkdagen gefietst?

1) Bijna 5000 fietsende middelbare scholieren; met personeel erbij ruim 5000. Dat zijn tussen school en huis dagelijks 10.000 fietsbewegingen. Met heen-en-weeg fietsen naar sportvelden is het 12.000 fietsbewegingen.

Overzicht van de dagelijkse fietsdrukte van/naar school en buitengym van Bonhoeffer-scholieren, op verschillende wegdelen in Castricum. Dat is een deel van al het gefiets in Castricum, want er wordt veel meer gefietst, zoals op deze pagina te lezen is.

 

2) De tellingen in Heiloo (fietsend tussen Heiloo en Castricum) lieten zien dat de groep ‘andere fietsers’ ongeveer 90% groter is dan het aantal middelbare scholieren. Als we dat als algemeen getal nemen komen we op 12.000*1,9 = 22.800 fietsbewegingen.

Druk hierop voor een bespreking op deze website van de fietstellingen in Heiloo

3) Op het station heeft NS meer dan 7000 in/uitstappers waargenomen en er zijn rond de 3000 stallingplekken. Een zuinige schatten levert 2500 fietsers, met 5000 fietsbewegingen per dag.

4) Ook zijn er natuurlijk zo’n 7000 personen die binnen Castricum werken (waarvan 3000 buiten Castricum woont). 40% op de fiets?! Echter, we nemen aan dat die al meetellen in de 22.800 hierboven, bij punt 2)

Totaal komt dat neer op 12.000+22.800+5000= 39.800 fietsbewegingen per dag. MAAR er wordt nog veel meer gefietst. Denk aan winkelend publiek, basisscholieren, bibliotheekbezoekers, uitgaand publiek, recreanten, toeristen…

 

Voorbeelden van enige routes naar station Castricum (stalling – Oost) en het station (oostzijde), gebaseerd op Routeplanner Fietsersbond (opties ‘makkelijk fietsen’ en ‘kortste route’).

…in aanbouw, tekst nog niet compleet.