Maatregelplan kruispunten overweg Beverwijkerstraatweg

Maatregelplan kruispunten bij overweg Beverwijkerstraatweg

 

 

Fake news?

85% van de Bonhoeffer-leerlingen fietst langs dit kruispunt en de stationsweg van/naar Wouterland voor buitengym. Dit wordt bevestigd door veel Castricummers. Opmerkelijk is dat gemeente dit feit tegenover de fietsersbond gewoon keihard ontkende, erom lachte en er dan ook  geen rekening mee houdt bij het plannenmaken.

Druk hierop voor het verhaal over fietsen tussen bonhoeffer en wouterland

Fietsersbond reageerde op de plannen

Ook op het Maatregelplan reageerden we uitgebreid. We wachten nu op het vervolg.

Hieronder de tekst van de recentste reactie, december 2016. Medio 2016 deden we al mee met de discussie: druk hierop voor onze reactie van juni 2016 en druk hierop voor de inspraak presentatie voor de gemeenteraad, juni 2016.

Reactie december 2016 – reactie op de toen bekende voorlopige versie van het plan.

Maatregelplan overweg. Aanvulling op eerdere opmerkingen.

Fietsersbond Castricum, 13 December

Inleiding

Het Maatregelplan overweg Beverwijkerstraatweg is nog in een voorbereidende fase. Momenteel vraagt de gemeente subsidie aan voor de uitvoering. De ontwerp tekening die bij die aanvraag wordt gebruikt is door de wethouder vrijgegeven. Deze tekening ziet er iets anders uit dan het plan waar we eerder (Juni 2016) op reageerden. Wij vinden het belangrijk dit project goed te volgen. Daarom hierbij een korte aanvulling op de eerdere opmerkingen.

De gemeente merkt op over de status van deze tekening: “hij maakt slechts onderdeel uit van de subsidie aanvraag. Er kunnen daarom t.a.v. de uitvoering geen rechten aan worden ontleend.” De FB heeft ter ondersteuning van de toelichting de letters (ABCDE) op de tekening gezet en de blauwe lijnen van fietstrajecten bij de toelichting van punt B.

  1. Tweerichting fietspad
  2. Toegang/Uitgang dak stalling
  3. Oversteek Stationsweg naar Van Ginhovenstraat
  4. Fietsoversteek P&R <> Gasstraat oversteek
  5. Geen opstelruimte voor overstekende fietsers voorbij de Gasstraat

  1. Tweerichting fietspad

Algemeen

Nog steeds wordt gekozen voor een tweerichting fietspad. Dit voorjaar hebben we uitgebreid uitgelegd, waarom de keuze voor dit fietspad het kruispunt complexer en onveiliger maakt. Dat gaan we niet herhalen, nog wel een paar aanvullende opmerkingen. De keuze is vervelend voor bijvoorbeeld fietsverkeer van/ naar Bonhoeffer (ca. 85 % van de leerlingen gaat hierlangs via de Stationsweg van/naar Wouterland voor buitengym, en sowieso is het de route voor inwoners van Egmond en Bakkum) voor wie het kruispunt complexer wordt, maar ook andere fietsers hebben er last van – het is niet voor niets dat de ouderenbonden ook tegen het fietspad is. Terwijl de voordelen beperkt zijn – voor de doorstroming voor auto’s die de dorpsstraat indraaien en voor fietsers en wandelaars van/naar Mutathara/ Multi Mate.

De nieuwe tekening

In de aangepaste tekening zijn in de Fietsstraat haaientanden aangebracht en is de oversteekroute geaccentueerd. Hiervan verwachten we beperkte impact, maakt het nog weer complexer en niet veiliger.

Is het op te lossen?

Een verbetering zou zijn: auto verkeer in/uit de dorpsstraat ontmoedigen. Of nog beter: een fietstunnel onder zowel spoor als verkeersader voor optimale scheiding van snel en langzaam verkeer.

  1. Toegang Dakstalling

Algemeen

De locatie van de dak fietsenstalling is natuurlijk beschamend en een grote uitdaging voor een goede, veilige bereikbaarheid. De huidige situatie is zeer onwenselijk. In het vorige plan was dit probleem buiten de oplossing gehouden.

De nieuwe tekening

In de aangepaste tekening is de op/afgang van de stalling wel meegenomen. Dat is positief. Echter, dit moet nog beter uitgewerkt worden. We lopen even na wat het effect is van de nu getoonde oplossing.

Fietsers vanaf de Dorpsstraat kunnen oversteken via een midden-eiland. Het middeneiland lijkt voldoende breed (3 m), maar een extra risico is het gemotoriseerde verkeer wat van Dorpsstraat de stationsweg opdraait (dode hoek).

Fietsers van het dak naar de Dorpsstraat is meer avontuurlijk: de gedachte van het ontwerp lijkt eerst rechtsom, oversteken en dan via het tweerichting fietspad (blauwe streepjes). Maar dat dat doet natuurlijk bijna niemand. Schuin oversteken en spookfietsen wordt gevaarlijker gemaakt door minder ruimte, maar lijkt nog de meest logische route (blauw gestippeld).

Is het op te lossen?

Een verbetering zou zijn: auto verkeer in/uit de dorpsstraat ontmoedigen. De beste oplossing is natuurlijk: Een overzichtelijke fietsenstalling die simpeler en veiliger te bereiken is (aanpakken van de stalling).

  1. Oversteek Stationsweg naar Van Ginhovenstraat

 

Algemeen

Dit is nu het onveiligste traject op het complexe kruispunt. Vervelend is bovendien dat afslaande auto’s uit de Van Ginhovenstraat vaak midden op de weg staan, waardoor ze de overstekende fietsers hinderen.

 De nieuwe tekening

In de aangepaste tekening is een kleine opstelplek (kleine verbreding fietspad) aan de Stationsweg en een midden eiland (3 m breed) en een tweede eiland (2.25 m) voor het tweerichtingsfietspad (fietsers moeten voorrang verlenen. De ruimte en de eilanden bieden wellicht enige verbetering en zullen het probleem met de blokkerende afslaande auto’s oplossen; maar het positieve effect wordt voor scholieren enigszins vermindert, omdat die in groepjes fietsen. Van de andere kant wordt het wellicht complexer, want het is een tweerichting oversteek: fietsende tegenliggers uit richting Van Ginhovenstraat en wellicht nog meer vanaf de Dorpsstraat via het twerichtingfietspad. Is het middeneiland wel breed/lang genoeg?

En de fietsers die vanuit de Van Ginhovenstraat naar Beverwijk fietsen de fietsers uit richting Bakkum kruisen en twee keer het afslaande autoverkeer uit de Van Ginhovenstraat kruisen (en natuurlijk het verkeer van de Beverwijkerstraatweg). Bovendien compliceren deze

 Is het op te lossen?

Belangrijk is dat het voldoende ruim gedimensioneerd wordt. En ook hier geldt: een fietstunnel onder zowel spoor als verkeersader voor optimale scheiding van snel en langzaam verkeer.

  1. Fietsoversteek P&R <> Gasstraat oversteek

Algemeen

Er is nu een onveilige oversteek vanaf P&R naar Gasstraat; zonder middeneiland. Als er een tweerichting fietspad komt is dat onwenselijk, want een minder veilige oversteek. Ook Prorail heeft die oversteek liever niet.

De nieuwe tekening

Die oversteek wordt onmogelijk gemaakt.

 

Lijkt een verstandige keuze.

  1. Geen opstelruimte voor overstekende fietsers voorbij de Gasstraat (Bij Shoes van den Broek)

 Algemeen

Door het tweerichtingfietspad kan drukte ontstaan bij de oversteek.

De nieuwe tekening

Geen maatregelen genomen.

Is het op te lossen?

Duidelijk ruimte creëren voor opstelruimte (daartoe moet de weg iets opgeschoven).