Hoe stroomlijnen we dit optimaal voor het fietsverkeer?

Aandacht voor verkeersplannen bij Noord End

Allereerst drie positieve opmerkingen

Minirotonde wordt echte Rotonde

De Fietsersbond juicht het toe dat de Minirotonde wordt verbeterd tot een echte rotonde, met vrij-liggende fietspaden. Immers, zo’n minder veilige minirotonde is niet meer van deze tijd. De Fietsersbond had herhaaldelijk gepleit voor een aanpassing. De bond hoopt wel dat de rotonde wordt uitgevoerd met de de juiste afstand tussen fietspaden en autoverkeer: tenminste 2 meter, maar het liefst de CROW voorkeursafstand van 5 meter.

Goede Fietsoversteek toerit parkeerplaats (Locatie Veld 2)

De voorgestelde inrichting (verhoogd, fietsers in de voorrang) is precies volgens richtlijnen en precies zoals de Fietsersbond zou adviseren.

Voorkeur locatie veld 2 boven veld 5 wegens verkeersveiligheid.

Hier zijn we het mee eens. In beide gevallen kruist het fietsverkeer de autostroom van/naar de parkeerplek en evt K&R bij het zwembadcomplex, maar bij veld 2 is de kruising beter ingericht. Een tweede nadeel van veld 5 is het mengen van de fietsers met de autostroom van/naar de parkeerplaats.

Opmerkingen en zorgpunten.

Niet alle fietsstromen krijgen aandacht

Er lijkt vooral aandacht voor de stromen van/naar school, zwembad en sportvelden. Let ook op regionaal fietsverkeer, bijvoorbeeld tussen Limmen en het Bonhoeffercollege (nummer 3 op de foto) – en verder. En de fietsers uit Akersloot (4).

Fietsparkeerplaatsen niet ingetekend.

Het is niet goed in te schatten waar de fietsparkeerplaatsen gepland zijn, waardoor niet goed te zien is wat precies de veilige fietstrajecten zijn.

Onveiliger voor fietsers voor De Bloemen en Berg&Bal (4).

a) Meer autoverkeer. Door de uitbreiding van de autoparkeerplaats, is er maar een uitgang van de parkeerplaats: voor Bloemen/Berg en Bal.

b) Dwarsparkeerplaatsen aan de fietsroute voor ‘De Bloemen’/’Berg en Bal’ langs.

 

Suggesties en aandachtspunten

Bij veld 2 (‘locatie C’) (nummers, zie plaatje)

1) Voorkomen dat regionaal Noord/Zuid fietsverkeer 2x de autostroom kruist. Suggestie: een aftakking maken van het fietspad, stippellijn in tekening.

2) Fietsparkeerplaats intekenen. Bij voorkeur op een plek die goed te bereiken is zonder menging met het autoverkeer.

Figuur uit het Eindrapport van het zwembad onderzoek (‘OLCO’), jan 2018. Stippellijn, fietsjes en rode nummers toegevoegd door Fietsersbond Castricum.

Bij veld 5 (‘locatie B2’) en bij sporthal De Bloemen (nrs, zie plaatje)

1) Traject vanaf Gerbrandsven tot fietsparkeerplaats van de sportclubs inrichten als fietsstraat (in de voorrang) – want het is druk met fietsverkeer en er is beperkt autoverkeer.

2) Extra maatregelen onderzoeken voor meer veiligheid voor overstekende fietsers bij sporthal De Bloemen.

3) Dwars parkeren heroverwegen, dan wel fietsveiligheid op een een of andere manier verbeteren. Dit meteen oplossen als het dwars parkeren er komt; niet een onveilige situatie voor fietsers laten in afwachting van een volgende infrastructuur aanpassing (“in fase twee wordt alles opgelost”).

4) Fietsparkeerplaats intekenen bij het zwembad. Een plek die goed te bereiken is zonder menging met het autoverkeer.

Figuur uit het Eindrapport van het zwembad onderzoek (‘OLCO’), jan 2018. Fietsjes en rode nummers toegevoegd door Fietsersbond Castricum.

 

Secretaris Alex van der Leest vraagt voor bovenstaande aandacht tijdens de raadscarrousel van 1 februari 2018: dit is zijn voordracht.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *